Cursuri Ramnicu Valcea

Cursuri Calificare Rm Valcea

Cursuri Ramnicu Valcea reprezinta pagina unde puteti gasi informatii utile despre Cursuri Ramnicu Valcea: Cursuri Calificare Rm Valcea.

    Programele de formare profesională au fost identificate în urma evaluării nevoilor de pregătire de pe piaţa forţei de muncă din regiunea arondată C.R.F.P.A. Rm. Vâlcea, respectiv judeţele Argeş, Gorj şi Vâlcea.
    În oferta de cursuri de formare profesională, C.R.F.P.A. Rm. Vâlcea, a dovedit mobilitate în sensul că s-a adaptat la cerinţele pieţei forţei de muncă oferind cursuri pentru o gamă de meserii pentru care a existat solicitare.
   Pentru a stabili nevoile şi tendinţele comunităţii, regiunii arondate, un rol important a avut activitatea de promovare şi marketing: anunţuri mass-media, materiale publicitare, relaţiile cu comunitatea şi partenerii sociali etc.
    Evaluarea activităţii C.R.F.P.A. Rm. Vâlcea s-a făcut pe baza indicatorilor de performanţă stabiliţi prin Contractul cadru încheiat cu Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti.
    În elaborarea planului de formare profesională C.R.F.P.A. Rm. Vâlcea a avut în vedere propunerile agenţiilor din judeţele arondate, cererea de pe piaţa forţei de muncă din aceste zone. Fundamentarea acestuia s-a făcut ţinând cont de modificările aduse Legii nr. 76/2002, privind bugetul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, prin Legea nr. 107/2004, în sensul că activitatea de pregătire iniţială şi continuă se adresează tuturor categoriilor de persoane beneficiare de prevederile acestor acte normative (persoane care au reluat activitatea ca urmare a încetării concediului pentru creşterea copilului, persoane angajate şi cuprinse la cursuri în scopul prevenirii şomajului, persoane din mediul rural etc.).

Servicii

Cursuri de calificare nivel 1, cu durata de 360 ore:

 • brutar
 • lucrător în comerţ
 • confecţioner asamblor articole din textile
 • lucrător în cultura plantelor
 • lucrător în creşterea animalelor
 • asfaltator
 • drujbist

Cursuri de calificare nivel 2, cu durata de 720 de ore:

 • zidar, pietrar, tencuitor
 • dulgher - tâmplar - parchetar
 • ospătar (chelner), vânzător în unităţi de alimentaţie
 • bucătar
 • cofetar - patiser
 • mecanic auto
 • electrician, electronist auto
 • operator introducere, validare şi prelucrare date
 • zugrav, ipsosar, tapetar, vopsitor
 • mozaicar, faianţar
 • fierar betonist, montator prefabricate
 • frizer, coafor, manichiurist, pedichiurist
 • confecţioner tâmplărie din aluminiu şi mase plastice
 • instalator instalaţii tehnico sanitare şi de gaze
 • montator pereţi şi plafoane din ghips carton
 • pădurar

Cursuri de calificare nivel 3, cu durata de 1080 de ore:

 • cosmetician
 • tehnician maseur