Curs Achizitii Publice Diploma Calificare Specializare Expert Planificare
Curs Achizitii Publice Diploma Calificare Specializare Expert Planificare : Partenerii portalului La-Cursuri.ro organizeaza cursuri in domeniul achizitiilor publice ce se adreseaza atat Autoritatilor Contractante cat si Ofertantilor implicati in procedurile de achizitii publice: reguli de evitare a conflictului de interese, activitati de achizitie centralizata, plati directe catre subcontractantii declarati, consultarea preliminara a pietei, documentul unic de achizitie european (DEAU), liste oficiale ale operatorilor economici agreati si certificarea de catre organisme de drept public sau privat, Atribuirea contractelor de achizitie publica si incheirea acordurilor-cadru, finalizarea procedurii de atribuire, informarea candidatilor/ofertantilor, executarea contractului de achizitie publica/acordului-cadru, modul de calcul al valorii estimate a achizitiei, planificarea si pregatirea realizarii achizitiei publice, noile praguri valorice valabile pentru proceduri si pentru achizitia directa Curs Achizitii Publice Diploma Calificare Specializare Expert Planificare

Curs Achizitii Publice Diploma Calificare Specializare Expert Planificare

Nu sunt rezultate pentru afişare.