Cursuri Oradea

SC RAF CONSULTING SRL

la Cursuri Oradea reprezinta pagina unde puteti gasi informatii despre SC RAF CONSULTING SRL - la Cursuri Oradea.


     Ca furnizori autorizati de formare profesionala, respectam prevederile art 51 din Normele Metodologice de aplicare a Legii 319/2006 - lectorii care participa la forma de pregatire sunt persoane cu inalta pregatire profesionala in domeniu, avand o mare experienta in aplicatia practica a legislatiei in domeniile specificate.
    Suntem firme specializate în cursuri de formare în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, relaţiilor de muncă şi evaluării de competenţe. Toate cursurile desfăsurate în cadrul societăţii (perfecţionare/ specializare) sunt avizate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale.

Servicii

Curs acreditat de Ministerul  Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei si Ministerul  Educatiei si Cercetarii

INSPECTOR (REFERENT) RESURSE UMANE

    Program - perfectionare 50 de ore
    Durata - 3 saptamani zilnic de Luni pana Vineri intre orele 17,00 – 20,00
    Beneficii :
    suport de curs
    certificat de absolvire cu recunoastere nationala

Acest curs asigura acumularea de cunostinte in urmatoarele domenii:

    Lucrul în echipă
    Dezvoltarea profesională
    Planificarea activităţii proprii
    Oferirea informaţiilor privind problemele de personal
    Administrarea bazei de date si evidenţă a personalului utizând PC-ul
    Întocmirea şi gestionarea documentelor de evidenţă a personalului
    Organizarea recrutării şi selecţiei personalului
    Întocmirea şi gestionarea carnetelor de muncă ale personalului angajat
    Întocmirea dosarului de pensionare
    Întocmirea statului de plată pentru personalul încadrat
    Întocmirea şi depunerea declaraţiilor privind contribuţiile la bugetul de stat.