Curs Agent de Curatenie

Curs Agent de Curatenie

    Agentul de curatenie isi desfasoara activitatile de curatenie in - resedinte, birouri, sectoare industriale si administrative - si mijloace de transport. Activitatile se refera la:

 • curatarea incintelor, cu aplicarea zilnica sau periodica a operatiilor de curatire in succesiunea prestabilita prin instructiunile de lucru, cu utilizarea solutiilor, materialelor si echipamentelor specifice in functie de tipul curateniei de efectuat;
 • salubrizarea mijloacelor de transport rutier, cu efectuarea operatiilor de curatire a exteriorului si interiorului acestora;
 • salubrizarea vagoanelor de cale ferata, cu executarea operatiilor specifice de vidanjare, curatare a spatiilor sanitare, a interiorului si exteriorului vagoanelor, in succesiunea presupusa de tipul salubrizarii efectuate;
 • curatarea interioara a aeronavelor dupa sosirea din cursa, in corelatie cu graficul de zbor, precum si curatarea periodica generala a acestora, la cererea beneficiarilor.
 • aplicarea normelor tehnico-sanitare, mentinand igiena si starea de sanatate personala si efectuarea periodica a controlul starii de sanatate proprii.

 Cursul se desfasoara dupa urmatoarea programa, competente si elemente de competenta:

COMPETENTE FUNDAMENTALEcurs agent curatenie la cursuri

 • Comunicarea la locul de munca
 • ƒMunca in echipa

COMPETENTE GENERALE PE DOMENIUL DE ACTIVITATE

 • Aplicarea normelor de PM si PSI
 • Aplicarea normelor igienico-sanitare
 • Planificarea activitatii proprii

 COMPETENTE SPECIFICE OCUPATIEI

 • Utilizarea sculelor si utilajelor cu actionare manuala
 • Utilizarea utilajelor cu actionare electro-mecanica
 • Utilizarea utilajelor actionate prin motoare cu ardere interna
 • Intretinerea echipamentelor de lucru
 • Pregatirea operatiei de curatare
 • Salubrizarea vagoanelor de cale ferata
 • Salubrizarea mijloacelor de transport rutiere
 • Curatarea incintelor
 • Curatarea interioara a aeronavelor