Curs Barman

Curs Barman

    Cursul de barman consta pregatirea lui de a asigura prepararea băuturilor in amestec, pregătirea celor care se  servesc ca atare si servirea clientilor de la tejgheaua bar si de la mese. Notiuni de intretinere si curătenia barului, a mobilierului, utilajelor si inventarului de servire. Responsabilitatea barmanului de a asigura existenta in bar a utilajelor, inventarului si ustensilelor necesare, intr-o perfectă stare de curătenie si functionare.

curs barman la cursuri

  •     Barmanul se ocupã de aprovizionarea cu bãuturi de diferite sortimente, cu prepararea si servirea lor într-un local de alimentatie publicã (restaurant, bodegã, bar, bufet)
  •     Face propuneri de aprovizionare a barului cu sortimente de bãuturi variate si în cantitãti suficiente fatã de cerintele consumului, gestioneazã bãuturile, utilajul si inventarul de servire.
  •     Preparã si serveste bãuturile. Prepararea bãuturilor, cere din partea barmanului atentie pentru respectarea amestecurilor si a exactitãtii cantitãtilor prevãzute sau solicitate.

    În activitatea sa, barmanul foloseste diverse materiale: carnetel, creion, monedã divizionarã, liste de bãuturi, borderou de plãti si bonuri de marcaj. Pentru serviciul propriu-zis sunt necesare: frapiere, pahare, sticle, sifoane, platouri, clesti, servete s.a.