Curs Brutar

Curs Brutar

    Cursul de brutar se adreseaza tuturor celor care isi doresc o recalificare care sa ii ajute in viitor pentru a se angaja in cadrul acestei industri.
    Ocupaţia presupune o sferă largă de competenţe, având în vedere gama variată a produselor de panificaţie, precum şi acurs brutar la cursuri tehnologiilor specifice fiecărui sortiment în parte. Organizarea activităţii proprii precum şi întocmirea documentelor specifice sunt competenţe care sunt necesare ocupaţiei de brutar în vederea eficientizării activităţii. 
      Competenţe specifice ocupaţiei: recepţia calitativă şi cantitativă a materiilor prime şi a auxiliare, depozitarea şi transportul materiilor prime, auxiliare şi a produselor finite de panificaţie, pregătirea materiilor prime şi auxiliare, frământarea aluatului, urmărirea fermentării şi prelucrării aluatului, coacerea semifabricatelor, pregătirea produselor pentru depozitare sunt cele care vor concura la realizarea unor produse finite de panificaţie de calitate corespunzătoare. 

Obiectivele cursului:
    Dobandirea unor noi competente profesionale de catre persoaneler aflate in cautarea unui loc de munca, a salariatilor agentilor economici cat si a persoanelor interesate, in vederea exercitarii unei activitati profesionale sau schimbarea meseriei, prin frecventarea si absolvirea unui curs de calificare sau recalificare, perfectionare.