Curs Lacatusul Mecanic

Curs Lacatusul Mecanic

     Lacatusul mecanic efectueaza lucrari de intretinere si reparatii se aplica la o mare diversitate de masini, utilaje si instalatii si cuprind in general: intretinerea curenta a masinilor si instalatiilor si inlaturarea tuturor dereglarilor si defectiunilor aparute in timpul functionarii; controlul periodic al exploatarii corecte a utilajelor in scopul prevenirii eventualelor avarieri accidentale; controlul bunei functionari a sistemului de ungere centrala; efectuarea reconditionarii sau inlocuirii unor organe de masini in cazul defectiunilor neprevazute sau al constatarii unei uzuri premature a acestora; executarea de reparatii curente si reparatii capitale.

lacatus mecanicCompetente dobandite in urma unui curs de lacatus mecanic

• Montează piese, asamblează utilaje şi efectuează probele de funcţionare ale acestora;
• Decupează, fasonează, nituieşte, sudează şi lipeşte elementele metalice şi execută
încorporarea lor;
• Verifică şi menţine stocul de materiale, piese de schimb şi scule;
• Realizează desenele de execuţie, citeşte şi întreţine schiţele tehnice;
• Supraveghează periodic ciclul de lucru pentru fiecare utilaj pentru a se asigura de buna
funcţionare a acestuia;
• Confecţionează piese de schimb pentru utilaje şi efectuează întreţinerea şi repararea acestora;
• Verifică respectarea normelor de calitate ale produselor realizate şi remediază deficienţele
apărute;
• Efectuează proba de mers în gol şi proba de mers în sarcină, constată şi remediază eventualele
defecte apărute;
• Controlează şi verifică instalarea, modul de operare, de întreţinere şi de reparare al maşinilor şi
echipamentelor pentru a se asigura că acestea sunt instalate şi funcţionează conform
specificaţiilor tehnice;
• Asigură menţinerea funcţionării corecte a aparatelor şi instrumentelor de măsură şi de control
conform instrucţiunilor de lucru specificate;
• Reglează utilajele şi selectează parametrii regimului de prelucrare în funcţie de caracteristicile
pieselor realizate; Copyright COGNITROM 2007 2
• Stabileşte şi coordonează respectarea normelor de siguranţă a muncii, orarului de muncă şi
necesarului de materiale;