Curs Manager de Proiect

Curs Manager de Proiect

    Cursul se adresează tuturor celor care doresc sa acumuleze cunoţtinţe si abilităţi în domeniul managementului de proiect. În special, trainingul se va axa pe conceperea şi implementarea proiectelor finanţate atât din domeniul public cat si din cel privat. Cursul va trata modalităţile de redactare a unui proiect şi mai ales tehnicile managerilor de a asigura un bun control asupra proiectelor.

manager proiect

  • Dezvoltarea abilităţilor de planificare, organizare, coordonare a elementelor componente ale unui proiect
  • Dezvoltarea abilităţii de a identifica corect o problema, de a dezvolta o idee de proiect şi de a o încadra într-un Program Operaţional în vederea obţinerii unei finanţări nerambursabile din Fonduri Structurale
  • Creşterea performanţelor în domeniul managementului de proiect prin capacitate sporită de a răspunde în timp optim provocărilor apărute pe parcursul implementarii proiectului
  • Creşterea capacităţii de a înţelege şi de a răspunde cerinţelor clientului / beneficiarilor proiectului
  • Familiarizarea cu lucrul în echipă si lucrul sub presiunea timpului
  • Dezvoltarea de abilităţi necesare evaluarii şi monitorizăarii unui proiect
  • Utilizarea/completarea corectă a a documentelor necesare accesării fondurilor structurale
  • Imbunătăţirea abilităţilor de coordonare a diferitelor tipuri de resurse (umane, financiare, de timp) implicate de un proiect
  • Imbunătăţirea capacităţii de gestionare a relaţiilor de parteneriat din cadrul proiectelor derulate, inclusiv a relaţiei cu Finanţatorul, îmbunătăţirea capacităţii de monitorizare şi evaluare a proiectelor şi, implicit, creşterea nivelului calitativ al produsului final oferit clientului.