Curs Tinichigiu Vopsitor

Curs Tinichigiu Vopsitor

     vopsitor  Tinichigiu auto - Ocupatia se referã la lucrãtorii ce executã operatii de reparatie si întretinere la autovehicule. În acest domeniu, pe lîngã operatiile efective de reparatie si întretinere a autovehiculelor, tinichigiul trebuie sã ofere solutia optimã din punct de vedere tehnic, calitativ, economic si al sigurantei autovehicului în circulatie. Trebuie sã aibã cunostinte temeinice de sudurã, trebuie sã cunoascã natura materialelor (rezistentele si punctele critice) si cunoasterea diverselor tipuri de caroserii.
     De asemenea trebuie sã dea dovadã de operativitate si sã aibã o bunã colaborare cu clientii oferind sfaturi competente în domeniul mentenantei autovehiculului.
     Vopsitorul trebuie sã aibã cunostinte variate în ceea ce priveste diversitate tipurilor de caroserii, sã cunoascã foarte bine modul de utilizare a diverselor materiale de vopsitorie cât si compozitia chimicã a acestora. De asemenea, trebuie sã aibã un dezvoltat simt cromatic si estetic, sã dea dovadã de operativitate în ceea ce priveste acordarea timpilor necesari executãrii diferitelor etape de executare a vopsitoriei, sã aibã fatã de clienti un comportament adecvat, oferindu-le acestora solutia optima.

Competente dobandite:

 •  Comunicare la locul de munca 
 •  Desfasurarea muncii in echipa 
 •  Respectarea normelor referitoare la securitatea si sanatatea in munca 
 •  Intocmirea documentatiei tehnice 
 •  Asigurarea calitatii lucrarilor 
 •  Elemente de desen proiectiv 
 •  Reprezentarea formelor constructive 
 •  Metode de prelucrare a tablelor 
 •  Lucrari de ansamblare 
 •  Lucrari de tinichigerie 
 •  Cotarea desenelor 
 •  Executarea schitei 
 •  Metode de prelucrare a tablelor prin deformare plastica 
 •  Executarea tencuielilor de mare complexitate

vopsitor