Cursuri de calificare

Cursuri de calificare

cursuri calificare   Cursurile de Calificare reprezinta procesul prin care se asigura cresterea si diversificarea competentelor profesionale, prin initerea, calificarea, recalificarea, perfectionarea si specializarea persoanelor in cautarea unui loc de munca, in vederea realizarii mobilitatii si (re)integrarii acestora pe piata fortei de munca.

   Conform procedurilor si prevederilor legislative in vigoare, orice program de formare profesionala oferit in acest moment in Romania trebuie sa fie alcatuit din doua componente principale, interdependente si complementare, si anume:

 • Pregatire teoretica (Teorie)
 • Instruire practica (Practica)

   Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca organizeaza, gratuit, cursuri de calificare/recalificare pentru someri. Persoanelor aflate în cautarea unui loc de munca li se ofera astfel posibilitatea dobândirii cunostintelor teoretice si practice specifice unei noi meserii care sa mareasca sansele ocuparii unui loc de munca.Formele prin care se realizează formarea profesională sunt: cursuri, stagii de practică şi specializare, precum şi alte forme, în condiţiile legii.

   Accesul  la programele de formare profesională se face în urma activităţii de informare şi consiliere profesională sau de mediere.

Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca prevede ca serviciile de formare profesionala se acorda, gratuit, urmatoarelor categorii de persoane:

 • someri;
 • persoane care nu au putut ocupa loc de munca dupa absolvirea unei institutii de invatamant ; 
 • persoane care au obtinut statutul de refugiat sau alta forma de protectie internationala, conform legii;
 • cetăţeni străini sau apatrizi care au fost încadraţi în muncă sau au realizat venituri în România, conform legii;
 • persoane care nu au putut ocupa loc de munca dupa repatriere sau dupa eliberarea din detentie;
 • persoane care desfăşoară activităţi în mediul rural şi nu realizează venituri lunare sau realizează venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare şi care sunt înregistrate la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă.

   Serviciile de formare profesională se asigură, gratuit, la cererea persoanelor angajate, cu acordul angajatorului, sau la cererea angajatorului, şi pentru persoanele aflate în următoarele situaţii:

 •  au reluat activitatea ca urmare a  încetării concediului pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani, respectiv 3 ani in cazul copilului cu handicap;
 •  au reluatt activitatea dupa satisfacerea stagiului militar;
 •  au reluat activitatea ca urmare a recuperarii capacitatii de munca dupa pensionarea pentru invaliditate;
 •  persoanele care executa o pedeapsa privativa de libertate,care mai au de executat cel mult 9 luni până la ultima zide executare a pedepsei.

cursuri calificare

Persoanele inscrise la cursurile gratuite de formare profesionala au urmatoarele drepturi:

 •  Sa beneficieze de pregatire teoretica si practica pe toata durata cursului
 •  Sa beneficieze de rechizite si materiale de instruire si sa primeasca in folosinta manuale
 •  Sa beneficieze, daca este cazul, de echipament de protectie pe timpul instruirii practice
 •  Sa beneficieze, pentru traseul de la domiciliu la unitatea de pregatire, de abonament gratuit pe mijloacele de transport in comun sau, dupa caz, de decontarea cheltuielilor de transport, pentru cel mult 4 deplasari in cursul unei luni, daca nu se poate deplasa zilnic la unitatea de pregatire, in conditiile prevazute de reglementarile in vigoare pentru salariatii institutiilor publice si regiilor autonome cu specific deosebit, pe perioada delegarii si deplasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii, in cadrul localitatii, in interes de serviciu
 • să beneficieze de consultaţii medicale, analize medicale şi teste necesare frecventării cursului

  Persoanele care nu se pot deplasa zilnic la unitatea de pregatire sau locuiesc la o distanta mai mare de 50 km de aceasta, au dreptul, pe perioada cat participa la pregatirea profesionala, sa beneficieze de cazare si de o suma de bani pentru acoperirea mesei la nivelul prevazut de reglementarile in vigoare pentru salariatii institutiilor publice si regiilor autonome cu specific deosebit, pe perioada delegarii si deplasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii, in cadrul localitatii, in interes de serviciu Persoanele care beneficiază de aceste drepturi nu pot beneficia de abonament gratuit pe mijloacele de transport în comun pentru traseul de la domiciliu la unitatea de pregătire.