Cursuri TEHNICIAN IN CONSTRUCTII SI LUCRARI PUBLICE

Cursuri TEHNICIAN IN CONSTRUCTII SI LUCRARI PUBLICE

Descrierea calificarii:Cursuri TEHNICIAN IN CONSTRUCTII SI LUCRARI PUBLICE

            Tehnicienii constructori efectueaza pe teren si in laboratoare incercari asupra solurilor si materialelor de constructii; contribuie tehnic la activitatea de constructie a locuintelor si altor lucrari,evaluare lucrari si pregatire de meseriasi; reprezinta arhitectii si inginerii civili pe santierele de constructii pentru a asigura efectuarea lucrarilor in conformitate cu specificatiile din planuri si schite, precum si pentru respectarea normelor de consum a materialelor; contribuie potrivit planurilor si schitelor pe care leprimesc la estimarea detaliata a cantitatilor si costurilor de materiale si a fortei de munca necesarerealizarii proiectelor; organizeaza intretinerea si reparatiile utilajelor.   
            Se mai ocupa in principal cu planificarea si raportarea activitatii de la punctul de lucru,organizarea conditiilor de desfasurare a activitatii formatiilor de lucru, supravegherea activitatilor de la punctul de lucru, gestiunea stocurilor de resurse materiale, coordonarea formarii profesionale si gestionarii performantelor echipei, coordonarea aplicarii prevederilor legale referitoare la SSM si in domeniulsituatiilor de urgenta, coordonarea aplicarii normelor de protectie a mediului, coordonarea asigurariicalitatii lucrarilor de executare, coordonarea intretinerii echipamentelor de lucru etc…

Competente dobandite:

1.Utilizarea calculatorului si prelucrarea informatiei
2.Managementul calitatii
3.Dezvoltarea personala in scopul obtinerii performantei
4.Igiena si securitatea muncii
5.Lucrul in echipa
6.Rezolvarea de probleme
7.Legislatia in constructii si instalatii
8.Intocmirea documentatiei tehnico – economice in constructii si instalatii
9.Organizarea lucrarilor de constructfii si instalatii
10.Elemente generale de constructii si lucrari publice
11.Planuri de constructii si lucrari publice
12.Elemente de proiectare in constructii si lucrari publice
13.Calitatea in constructii si lucrari publice
14.Masuratori in constructii si lucrari publice
15.Devize si gestionarea lucrarilor in constructii si lucrari publice
16.Coordonarea proceselor tehnologice de executie in constructii si lucrari publice